Materiaal

Doos op rollen

Doos op rollen is een verzameling van 300 voorbeeldactiviteiten die afgestemd zijn op de rollen die beginnende NT2-cursisten in het dagelijkse leven vervullen. De rollen in het materiaal komen overeen met de domeinen op www.NT2-beginnersdoelen.org. De Doos werd oorspronkelijk ontwikkeld voor wie met de in Vlaanderen ontwikkelde methodiek Maatwerkhoeken  aan de slag wil in de klas.

Heb je de behoeften van je cursisten via NT2-beginnersdoelen.org in kaart gebracht? Wil je expliciet op maat werken in de klas en ben je bijvoorbeeld van plan om één of meerdere lesmomenten te spenderen aan taken die behoeftespecifiek zijn? Dan kan je via ‘maatwerkhoeken’ die opgezet zijn rond de verschillende domeinen van NT2-beginnersdoelen.org met de activiteiten uit Doos op rollen aan de slag. De Doos bevat voorbeelden van activiteiten voor verschillende rollen die een volwassene in Nederland of Vlaanderen moet bekleden. De cursisten kunnen in kleine groepjes, in duo’s of zelfstandig met de activiteiten aan de slag. Via de website kan je gericht zoeken naar relevante activiteiten door onder andere te filteren op rol, op taalvaardigheidsniveau en op context.De activiteiten in de Doos op Rollen zijn tussen 2005 en 2011  ontwikkeld in Vlaanderen door het Centrum voor Taal en Onderwijs, Linguapolis (Universiteit Antwerpen) en het Huis van het Nederlands Brussel, met steun van de Vlaamse Gemeenschap, in het kader van experimentele projectsubsidies etnisch-culturele minderheden.

Digital@Work

 (Digi)taal@work is een online tool die (digitaal) laaggeletterde anderstalige nieuwkomers ondersteunt in hun zoektocht naar werk. Op de website www.digitaalatwork.be vind je een taartdiagram, waar alle leerdoelen rond ‘werk zoeken’ in staan opgelijst. Samen met hun begeleider klikken leerders een leerdoel aan dat aansluit bij hun behoeften en/of vragen i.v.m. hun zoektocht naar werk. Achter elk leerdoel zitten digitale oefeningenreeksen, die leerders samen met hun begeleider kunnen doorlopen. Dankzij deze behoeftegerichte, just-in-time oefeningen werken leerders aan hun talige en digitale vaardigheden in de context van werk. Op die manier worden zij zelfredzamer in die zoektocht naar werk!

Heb je de behoeften van je leerders via NT2-beginnersdoelen.org in kaart gebracht? Zitten daar leerdoelen bij uit het domein ‘Werk zoeken’? Dan kan je deze leerdoelen verder inoefenen met (digi)taal@work. Als begeleider ondersteun je de leerder bij het maken van de oefeningen op de website, en/of geef je de leerder ook de kans om de verworven vaardigheden meteen in de praktijk te brengen.

(Digi)taal@work is ontwikkeld in Vlaanderen door het Centrum voor Taal en Onderwijs, in samenwerking met Atlas, VDAB en Mediawijs, met medewerking van het ITTA UvA en met financiële steun van ESF Vlaanderen.

NedBox

NedBox is een gratis interactief online leerplatform. Anderstalige volwassenen kunnen er Nederlands oefenen aan de hand van televisiefragmenten en krantenartikelen over diverse thema’s, met bijbehorende oefeningen in verschillende moeilijkheidsgraden. Elke week wordt het platform aangevuld met nieuwe items. Het oefenaanbod op NedBox is ruimer dan de klassieke woordenschat- en grammaticaoefeningen. Zo leer je bijvoorbeeld een recept lezen, een telefoongesprek voeren of een online formulier invullen.

De oefeningen zijn ingedeeld naar niveau, van één tot drie sterren. Hierbij hebben de niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader tot inspiratie gediend. Eén ster komt grofweg overeen met beginnersniveau A1, twee sterren met beginnersniveau A2 en drie sterren met het drempelniveau B1 of hoger. In april 2020 werd NedBox uitgebreid met NedBox Alfa, een nieuw niveau dat specifiek is afgestemd op anderstaligen die leren lezen en schrijven in het Nederlands.

Heb je de behoeften van je leerders via de NT2-beginnersdoelen in kaart gebracht? Dan kan je die leerdoelen verder inoefenen met deze online tool.  De thema’s op NedBox komen grotendeels overeen met de leefdomeinen waarbinnen de leerder zijn leerdoelen heeft gekozen. Zo kunnen jonge ouders bijvoorbeeld onder het thema ‘Kinderen’ hun Nederlands oefenen met fragmenten uit informatieve filmpjes over babyverzorging of kinderopvang. Leerders die op zoek zijn naar (ander) werk, vinden materiaal onder het thema ‘Werk’.

Met NedBox kan je individueel aan de slag gaan of je kan het in klasverband gebruiken. Op de website van NedBox vind je ook specifieke tips voor begeleiders om klassikale of individuele ondersteuning te geven.NedBox is een gezamenlijk initiatief van de KU Leuven (Centrum voor Taal & Onderwijs en Instituut voor Levende Talen), de Vlaamse openbare omroep VRT en de Nederlandse Taalunie, met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse overheid. Andere partners in het project zijn het technologiebedrijf Televic, meemoo (Vlaams instituut voor het archief), ITEC, iMinds en de Universiteit Antwerpen.

Hoekenwerk

Een verzameling voorbeeldactiviteiten voor het bieden van NT2-onderwijs op maat aan de hand van rollen.

Leren leren

Werken vanuit de leerdoelen vraagt een coachende aanpak. Kijk op deze website voor meer handvatten.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be