mijn ontslag indienen.

Bijvoorbeeld in een gesprek of in een brief/mail.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be