een gesprek voeren met de leerkracht over het rapport.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be